Vidstående karta visar en del av alla de alternativa sträckningar som diskuterades när det gällde dragningen av stambanan genom Norrland. Orginalkartan kommer från SJ:s 50-års skrift 1856-1906.

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten
forslag_75-76.html senast uppdaterad 1999-12-23