return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

  Inlandsbanan The Inland line

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Tidtabell 1930 Gällivare - Jokkmokk - Gällivare
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs Inlandsbanan
Tidtabell 1930 Gällivare - Jokkmokk - Gällivare

Return to page top
Previous page Föregående sida

 Return to Inlandsbanan table of content
  Returtåg till Inlandsbanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sj_inlandsb_tidtab_gle-jok-gle.html senast uppdaterad 3 oktober 2001