Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

SGGJ in numbers

"Antal resor" visar hur många biljetter som såldes under året.

"Ton gods" visar hur många ton gods som transporterades under året.

"Inkomst persontrafik. posttrafik" visar årets inkomst för person- och postbefordran.

"Inkomst godstrafik & diverse" visar inomsten för godstrafiken samt diverse andra inkomster som varit art hänföra till järnvägsdriften.

"Driftkostnad" visar årets kostnad för själva driften av järnvägen.

"Driftens över- eller underskott" visar årets resultat för själva järnvägsdriften inklusive avsättning till den så kallade förnyelsefonden. Till detta kom kostnaderna för räntor och amorteringar. 1915-1918 var SGGJ utarrenderad till SWB. Det underskott i järnvägsdriften som blev 1915 och 1916 drabbade inte SGGJ eftersom den arrendeavgift som SWB betalade täckte SGGJ:s utgifter för räntor och amorteringar.

Siffrorna för 1937 är för tiden fram till 1 oktober. SJ övertog banan från detta datum
..

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Returtåg till SGGJ. Return to SGGJ table of content
  Returtåg till "SGGJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
sggj_siffro.html senast uppdaterad 2005-10-25