Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil SGGJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.


Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to SGGJ table of content
  Returtåg till SGGJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sggj_profil..html senast uppdaterad 2005-06-12