Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Fortkörning på Salabanan

Av Bernt Forsberg

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Salabanan var ju inte känd för att vara någon "snabbtågsbana", detta begrepp var inte så särskilt känt i slutet på 1940-talet.
Tågförseningar uppstod stundom, mestadels i Sala, där Gävletågen ofta fick vänta in anslutningståg på Norra Stambanan.
   Lokförarna, som vid den här tiden satte sin yrkesheder i pant för att vara i tidtabellsenlig tid, försökte göra allt för att ta in förlorad tid.
På Salabanan, speciellt mellan Sala och Tärnsjö, där banan låg som bäst, pressade de tappra förarna sina J-tankar stundom till hastigheter upp emot 80-85 km i timman.
   I början av år 1950 hade en ny, mycket nitisk banmästare, "Snickar-Anders" kallad, övertagit tjänsten för banmästarområdet Runhällen, vilket omfattade sträckan Sala - Gysinge samt Enköpingsbanan.
Banmästaren konstaterade snart till sin förskräckelse att persontågen formligen "rusade" fram i den idylliska omgivningen. Han fattade omgående sitt beslut, detta måste stoppas.
Den 6 april 1950 hade banmästaren bestämt sig för att "slå till". Han skulle medfölja på loket till tåg 774 från Sala, ett förmiddagståg med avgång från Sala vid 10-tiden. Lokförare på 774 denna dag råkade vara min salig fader, lokförare Oscar Forsberg från Gävle, vilken var känd för att kunna ta ut vad loken gav och banan höll för om nöden så krävde.
Denna tidiga vårdag hade emellertid J-loket från Gävle, som skulle återvända med tåg 774, råkat ut för lokskada, varför lokmästaren i Västerås hade satt in lok L25 nr 1720, en äldre SWB-maskin med en största hastighet på 70 km i timmen. Oscar var försenad från Sala, men insåg snart, trots banmästarens vistelse på loket, att en L25 utan avkall på säkerheten mycket väl kunde dras upp till 80-85 km i timmen, varför den försening som uppstått i Sala var inhämtad i Gysinge. Allt var således "frid och fröjd", ett uttryck som Oscar stundom fällde.
Men icke så, den 11 april blev Oscar uppkallad till maskiningenjör Elis Badh och där delgiven en rapport från banmästaren i Runhällen om en "vettvillig fortkörning" på Salabanan.
Efter en trolig hetsig diskussion om vem som hade den största erfarenheten om tågs framförande på Salabanan, Oscar med 15 års nästan daglig tjänst på banan, eller den nytillträdde banmästaren, ändade det hela med en "allvarlig erinran" från maskiningenjören om vikten av att största tillåten hastighet på banan icke fick överskridas.
   För att bevisa riktigheten i sitt sätt att framföra tåg på Salabanan, företog Oscar, veckan efter rapporten till maskiningenjören, en noggrann studie av möjligheterna att tidtabellsenligt kunna framföra ett tåg på banan ifråga.
Den 20 april framförde han tåg 769 Gävle - Sala, denna gång med J-lok nr 1294. Han konstaterade då att det var möjligt att med beaktande av samtliga bestämmelser tidtabellsenligt ankomma till Sala.
Det är emellertid att beakta, att tåg 769, med avgång från Gävle C 5.10, var Salabanans "expresståg", med första uppehåll i Gysinge. Samma dag gick returen med 774 från Sala, denna gång med J-lok nr 1263 och utan banmästare ombord. Sen avgång från Sala 19 minuter ankomst till Gävle 18 minuter sen.
   I pappas anteckningsbok från denna tidpunkt finns kommentaren, "går att hålla tider med J-lok, alla infarter utom Gysinge 40 och 10 på alla broar".
Pappa Oscar's kollegor i tjänstgöringsgruppen fick omgående reda på förhållandet med banmästaren i Runhällen, varför alla höll reglementsenlig hastighet under några månader på sommaren 1950.
  "Snickar-Anders" i Runhällen tröttnade snart på att hålla kontroll på alla lokförare, han accepterade snart att de idylliska J-loksdragna tågen stundom "rusade" fram över Hebyslätten.
SGGJ train passing on the bridge over Gavleån.
Inte på Hebyslätten utan i andra änden på SGGJ. Ett blandat SGGJ-tåg passerar på bron över Gavleån. Tåget har just lämnat Åbyfors och har bara drygt två kilometer kvar till Hagaström. Året är någon gång på 1930-talet. Foto: Samling Stig Nyberg.

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Returtåg till SGGJ. Return to SGGJ table of content
  Returtåg till "SGGJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
sggj_fortk_2.html senast uppdaterad 2005-10-25