Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 OKB, Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930 Hudiksvall - Gävle - (Uppsala)
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs Ostkustbanan


Return to page top

Previous page Föregående sida     Nästa sida Next page

 Return to OKB table of content
  Returtåg till Ostkustbanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
okb_tidtab_h-gl-h.html senast uppdaterad 16 oktober 2001