Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 OKB, Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Köp av Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ (2002-11-01) 
Vid fastställandet av Ostkustbanans sträckning mellan Hudiksvall och Sundsvall framkom att den skulle komma att gå nästan parallellt med den smalspåriga järnvägen Norra - Hälsinglands Järnväg, NHJ, mellan Hudiksvall och Steg.
När OKB fick koncession var det inskrivet att OKB skulle ta hänsyn till den negativa påverkan på NHJ som OKB skulle medföra. Resultatet blev att OKB köpte NHJ den 1 september 1927 och införlivade den smalspåriga banan i sin egen organisation som bandelen Harmånger - Bergsjö
  Beslut fattades att lägga ned NHJ på sträckan Hudiksvall - Steg eftersom den i stort hade samma sträckning som den nya Ostkustbanan.
   Från Harmånger station på NHJ till OKB nya station i Edsäter byggdes ett nytt, 4 kilometer långt förbindelsespår. Forna NHJ:s nya sträckning blev alltså Edsäter - Harmånger - Bergsjö, 20 kilometer lång.
   Inför öppnandet av hela OKB 1 november 1927 ändrades namnet på den gamla NHJ-stationen Harmånger till Vattrångsby och Edsäter vid OKB fick ändra sitt namn till Harmånger.
 
1 november 1927 öppnades hela OKB för trafik och samtidigt öppnades den nya smalspåriga bandelen Harmånger - Vattrångsby.
   Trafiken lades ned på den gamla smalspåriga bandelen Hudiksvall - Vattrångsby (gamla Harmånger). Spåren på den sträckan revs upp under 1928
   Det fanns också ett inriktningsbeslut att den smalspåriga bandelen skulle byggas om till normalspår. Detta kom aldrig till utförande och beslutet upphävdes 1960.
Mer om NHJ finns att läsa HÄR!

Return to page top

Previous page Föregående sida     Nästa sida Next page


 Return to previous page
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
© Rolf Sten
okb_norra_h_jvg.htm senast uppdaterad (updated) 1 november 2002