Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

BDJ, Bredsjö - Degerfors Järnväg och dess föregångare WMJ, Vikern - Möcklens Järnväg, SGJ, Striberg - Grängens Järnväg, Bredsjö - Grängens Järnväg samt Dalkarlsbergs Järnväg

Av Rolf Sten

 Karta (Key Map ) Översiktskarta. Bredsjö - Degerfors Järnväg
  Kartan visar situationen under åren 1894 - 1907
Nedanstående karta visar de bansträckningar som ingick i Bredsjö - Degerfors Järnväg
Lila och röd färg = ursprungligen Vikern - Möckelns Järnväg.   
Orange färg = Striberg - Grängen Järnväg   
Blå färg = Grängen -Bredsjö.   
Alla dessa bildade tillsammans BDJ, Bredsjö - Degerfors Järnväg.
Grön färg = Nora - Karlskoga Järnväg .

Karta (Key Map ) Översiktskarta. Bredsjö - Degerfors Järnväg
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

 Returtåg till BDJ. Return to BDJ table of content
  Returtåg till "BDJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
bdj_karta_overs.html senast uppdaterad 21 februari 2004