Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

LyJ, Lysekils Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil LyJ, Lysekils Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient LyJ
Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to LyJ table of content
  Returtåg till LyJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
lyj_profil..html senast uppdaterad 19 mars 2003