Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


KFJ, Kinnared - Fegens Järnväg

Av Rolf Sten

Snabbfakta (facts about KFJ)
   
21 juli 1876 fick ett antal intressenter en sökt koncession beviljad. Denna koncession av såg en normalspårig järnväg från Kinnared via Fegen - Ullared till Varberg . Bygget Wilhelm Wallbergkom aldrig igång varför koncessionen förföll.
   När det gällde sträckan Kinnared - Fegen (Kinnared - Fegens Järnväg, KFJ) sökte ett antal andra intressenter, med fabrikören Wilhelm Wallberg i spetsen, ny koncession. Den beviljades 18 januari 1884. Koncessionen överläts till Wilhelm Wallberg 27 november 1884 vilken i egen regi byggde järnvägen färdig.
   Den 11,520 kilometer långa banan öppnades för allmän trafik 3 september 1885. Trafiken sköttes av Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ.
Den nu öppnade linjen hade belagts med räls som vägde 22,5 Kg/meter Största lutning på linjen var 16,67 promille och huvudspårets minsta krökningsradie var 300 meter. Största tillåtna hastighet var 27 km/timmen.
   29 mars 1886 såldes KFJ till HNJ 360 000 kronor.

Fegen station year 1912
Fegen station 1912. Till höger i bild är i riktning mot Kinnared. Foto: Samling Stig Nyberg.

 

Map Kinnared - Fegens railwayDet grönmärkta på vidstående karta visar Kinnared - Fegens Järnväg 

 


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 

 


© Rolf Sten
kfj_fakta.htm senast uppdaterad 5 november 2000