Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

GOJ, Gävle - Ockelbo Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil GOJ, Gävle - Ockelbo Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Banprofil GOJ, Gävle - Ockelbo Järnväg
Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till GOJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
goj_profil..html senast uppdaterad
2004-03-05