Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 MEJ, Mora - Älvdalens Järnväg

Av Rolf Sten


Snabbfakta (facts about MEJ)
I början av 1890-talet avsatte Älvdalens kommun 1 miljon koronor för undersökning och byggande av en järnväg mellan Älvdalens kyrkby och FRMJ ( Falun - Rättvik - Mora Järnvägsaktiebolag) vid Mora Noret.
   C H Öhnell utförde undersökningen. Resultatet blev att koncession söktes och Mora - Älvdalens Järnvägsaktiebolag (MEJ) bildades. Koncessionen beviljades 24
augusti 1894.
   1895 avstod man koncessionen på sträckan Mora - Mora Noret till FRMJ.
Den 41 kilometer långa linjen Älvdalen - Mora byggdes och öppnades för allmän trafik 1 november 1900. Det Svenska järnvägsnätet hade tillförts ännu en normalspårig järnväg. Trafiken sköttes av Mora - Vänerns Järnväg (MVJ).


Älvdalens station omkring år 1925
Bilden ovan visar Älvdalens station omkring år 1925. Stationsbyggnaderna på MEJ ritades av arkitekten Ferdinand Boberg. Bilden kommer från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.  

   
1906 försattes MEJ i konkurs. 1907 föreslog GDJ bolagsstämma att Falun - Rättvik - Mora Järnväg, FRMJ skulle köpa MEJ. Så skedde också, 26 maj 1908 ropade FRMJ in MEJ på exekutiv auktion. Priset blev 480 000 kronor.
Trafik och administration övertogs formellt av FRMJ 1 maj 1909.

Return to page top
 
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
mej_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 6 augusti 1999