Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

Göteborg - Borås - Alvesta Järnväg, GBAJ

Av Rolf Sten

Gemensam förvaltning av Göteborg - Borås, GBJ, och Borås - Alvesta, BAJ, Järnvägar

!902 tecknade de båda bolagen GBJ och BAJ om att vissa delar skulle förvaltas gemensamt. Avtalet gällde från 1 januari 1904. Förvaltningen gick under namnet Göteborg – Borås – Alvesta Järnväg, GBAJ och innebar att chefen för förvaltningen var den verkställande direktören. Föreståndarna för järnvägens avdelningar och tjänstemännen inom förvaltningen var gemensamma för båda banorna. Även om man hade en gemensam förvaltning hade de båda bolagen även fortsättningsvis var sin bolagsstyrelse. Förvaltningen upphörde efter bolagens försäljningen till staten och i samband med Statens Järnvägars övertagande 1 juli 1940.

Läs mer om respektive järnväg genom att klicka på kartan nedan!

 BAJ, Borås - Alvesta JärnvägGBJ, Göteborg - Borås JärnvägTrafikförvaltningen Göteborg - Borås - Alvesta Järnväg, GBAJ

Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

 Return to table of content
  Returtåg till normalspår innehållsförteckning

© Rolf Sten
gbaj_inneh.html senast uppdaterad 2006-04-03