Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
BLHJ, Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg
LBJ, Lund - Bjärreds Järnväg
LReJ, Lund - Revinge Järnväg


 

Av Rolf Sten

Snabbfakta Lund - Bjärreds Järnväg (facts about LBJ)
De första planerna (The first plans for a railway) (year) år  1896
Koncession   år  11/7 1900
Spårvidd (gauge) mm 1435
Längd (length) Lund - Bjärred km 11
Längd (length) sidospår Leråkra - Flädie km  1 
Banbyggnadsstart (Start of construction) år 1899
Öppnad allmän trafik (open for public transport)      
- delen (section) Lund - Bjärred år  26/7 1901
- delen (section) sidospår Leråkra - Flädie år  1904
Persontrafik nedlagt (closed for passeger traffic)  år  15/6 1939
Godstrafik helt nedlagd (closed for all goods traffic) år  15/6 1939
Banan helt uppriven  år  1940/1958 

Tekniska data (technical data)

År
1901

År
1925

 År
-
 År
-
 År
-
Spårlängd i huvudspår (length) maintrack) km  11 11      
Spårlängd i sidospår (length)   km  4,1  4,1      
Största lutning (Max. gradient)   16 16       
Minsta kurvradie (Min. curve radius) m   300 300      
Rälsvikt (weight of rail)   kg/m  31 31      
Största tillåtna hjultryck
(highest wheelpressure)
ton  6,5 8,25      
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h  50 60      
Elektrisk drift (Electrification)  år   27/5 1916      
Rullande materiel (rolling stock)  År
1901
År
1912
 *År
1925
   
Ånglok, tender
(Steamengine with tender) 
st  - -  1    
Ånglok, tank
(Steamengine) 
st  2 2  3    
Elektrolok (Electric locomotive)  st  - -  1    
Personvagnar 2 axlar
(passengercars 2 axles)
st  1 1  5    
Personvagnar 4 axlar
(passengercars 4 axles)
st  2 2  3    
Res- och godsvagnar st  4 1  101    
Övrigt (comments)
 *
Avser rullande materiel för hela Lund - Bjärred -Harlösa Järnväg ( Lund - Revinge Järnväg samt Lund - Bjärreds Järnväg )

Back till sidans början, top of the page
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Returtåg till innehållsförteckning, to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
lbj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 7 januari 2000