Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 Bergslagernas Järnvägar

Av Rolf Sten

En del av Göteborg i början av 1920-talet
Vill Du se en stor bild? Klicka i bilden
Owerwiev Göteborg around year 1920-1922
Ovanstående bild visar en del av Göteborg i början av 1920-talet. Längst till vänster syns Göta älv. Nästan mitt i bilden syns stationen "Göteborg västgöta", det vill säga Västergötland - Göteborgs Järnvägs, VGJ, station. Till höger om denna syns Bergslagernas Järnvägars, BJ, godsmagasin och till höger om detta skymtar BJ stationshus. Längst upp till höger syns skansen Lejonet. Foto: Samling Morrgan Claesson.

Till sidans början. To page top

 Returtåg till BJ. Return to BJ table of content
  Returtåg till BJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
bild_goteborg_m.html senast uppdaterad 2008-07-13