Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Skåne "extra stor!"
Färglinje

JÄRNVÄGSKARTA "Skåne" (Railways in Skåne extra detailed)

YJ, Ystads Järnvägar Blekinge Kustbanor, BKB Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ Statens Järnvägar Södra stambanan ÖSJ, Östra Skånes Järnvägar Malmö - Limhamns Järnväg, MLJ Helsingborg - Hässleholmns Järnväg, HHJ Klippan - Röstånga  Röstånga - Eslövs Järnvägar, KRL  REJ Järnvägskarta över Skåne 1926

 Kartan är extra stor och visar järnvägarna i Skåne åren 1919 -1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map extra detailed and show the Swedish railways in Skåne. Year 1926.)

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
 Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the follwing function)
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 

© Rolf Sten
a14sv_skane2.html senast uppdaterad (last update)
2014-07-22