Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Sverige syd!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "Syd" (Railways in the south part of Sweden, except Skåne)

Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ Östra Blekinge Järnväg Blekinge Kustbanor, BKB Bredåkra - Tingsryds Järnväg Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg, HKJ Växjö - Tingsryds Järnväg HNJ, Halmstad - Nässjö Järnvägar KVBJ, Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg HKJ, Halmstad - Bolmens Järnväg Statens Järnvägar Södra Stambanan KJ, Kalmar Järnvägar BBJ, Borgholm - Böda Järnväg Södra Ölands Järnväg, SÖJ FJ. Falkenbergs Järnväg LCJ, Ljungbyholm - Karlslunda Järnväg KTsJ, Kalmar - Torsås Järnväg KBJ, Kalmar - Berga Järnväg MÅJ, Mönsterås Järnväg ÖSmJ, Östra Smålands Järnväg BAJ, Borås - Alvesta Järnväg Karlskrona - Växjö Järnväg, CWJ, CVJ Järnvägskarta södra Sverige 1926
Kartan visar järnvägarna i södra Sverige utom Skåne år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägs- föreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map show the Swedish railways in the southern part, except Skåne. Year 1926.)

Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways
Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the follwing function)
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 

© Rolf Sten
a04sv_syd1.html senast uppdaterad (last update)
2008-10-12