Personalen vid Statens Järnvägars trafikavdelning i Sollefteå uppställda i sina uniformer på trappan till Sollefteå stationshus. Tiden är omkring 1910-1915. Alla är uniformerade enligt SJ reglemente som fastställdes 30 december 1908.
Den korta mannen i nedre radens mitt är troligen stationsinspektorn Gustaf Ludvig Ernst von post född 1844. Mannen till höger på den nedre raden är Carl Axel Sten född 30 maj 1880.
Är det någon av läsarna som vet mer om männen på bilden är jag tacksam om Du hör av dig via e-post till
historiskt@telia.com . Foto: Rolf Sten

Return to previous side
Retur till föregående sida

© Rolf Sten
personal_solleftea.html senast uppdaterad 2001-03-25