Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayVästergötland - Göteborgs Järnväg, Tumlebergs lokstation omkring1905. Loken är från vänster VGJ nummer 4 och 5. Foto: Järnvägsmuseet.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_18..html senast uppdaterad 2018-12-22