Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Stambanan genom övre Norrland 1941. Ett södergående sjukhuståg draget av dubbla B-lok gör uppehåll på någon station mellan Vännäs och Boden. Det främre B-loket är nummer 1431.  Elektrifiering pågår men kontaktledningen är ännu inte uppsatt. Foto: Järnvägsmuseet.


Stambanan genom övre Norrland 1941

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_09..html senast uppdaterad 2018-12-22