Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Östra stambanan Katrineholm - Nässjö. Bilden är tagen på 1940-talet några kilometer norr om Åby och visar ett södergående persontåg draget av ett D-lok. I samband med ombyggnaden till dubbelspår i början av 1960-talet ersattes den här linjesträckningen längs bergskanten av en dubbelspårig tunnel. Den nya tunneln togs i bruk 5 september 1961 och det gamla spåret längs bergskanten togs bort. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.


Östra stambanan Katrineholm - Nässjö

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_07..html senast uppdaterad 2018-12-22