Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Borlänge bangård fotograferad någon gång på 1920-talet. Borlänge station och bangård anlades av Bergslagernas Jernvägar och öppnades för trafik 31 december 1875. Järnvägsknut blev stationen när Södra Dalarnas Järnväg, sträckan Säter - Borlänge, öppnades för allmän trafik 11 oktober 1881 och anslöts till Borlänge station. När Siljans Järnväg, sträckan Borlänge - Lännheden, öppnades för allmän trafik 1 september 1882 anslöts även den järnvägen till Borlänge station. Foto: Samling Stig Nyberg.


Borlänge bangård fotograferad någon gång på 1920-talet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_09..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>