Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayUppsala - Gävle Järnväg, UGJ, Tierps station 1900. Stationshuset syns till vänster om det rykande ångloket. I bildens högra kant skymtar vattentornet och till höger om detta ligger lokstallet. Bortåt i bild är i riktning mot Gävle. Foto: Tore Westerman.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ, Tierps station 1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_28..html senast uppdaterad 28 december 2003