Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayMalmbanans byggnad 24 september1900 . Vid Nakerijokk på sträckan Kiruna - Riksgränsen spårade ett av byggnadsloken ur och välte nedför banvallen. På bilden syns hur man med hjälp av trästöttor växelvis har "pumpat" upp loket närmare banvallen. Man har även grävt ur banvallen för att där välta in loket på rätt köl. Loket som råkade ut för detta missöde var Pb 315 "Dufvan" tillverkat av NOHAB 1883. Undsättningståget dras av ett lok Qå (något av numren 442-447), före detta Sverige & Norges Järnvägs lok . Mer om Malmbanan kan Du läsa här! Foto: Samling Stig Nyberg.

Malmbanans byggnad 24 september1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_21..html senast uppdaterad 28 december 2003