Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayBorås station. Översiktsbild tagen från kyrktornet omkring år 1900. Stationen var den första i Borås och anlades av Borås - Herrljunga Järnväg, BHJ, 1863. Järnvägen öppnades för allmän trafik 7 augusti 1863. När Varberg - Borås Järnväg, WBJ, öppnades för trafik 1880 anslöts denna till Borås station. Någon kilometer söder om Borås station hade WBJ anlagt en godsstation vilken då fick namnet Borås Nedre samtidigt som Borås station fick sitt namn ändrat till Borås Övre. Med åren kom fler järnvägar att anslutas till Borås Nedre station varför den gamla stationen Borås (Övre) alltmer kom att förlora sin roll som självständig station.
I bildens mitt syns stationshuset med sitt perrongtak. Åt höger i bild går linjen mot Herrljunga och till vänster bakom husen går spåret ner till Borås Nedre. Foto: Samling Stig Nyberg.

Borås station omkring år 1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_11..html senast uppdaterad 28 december 2003