Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Statens Järnvägars, SJ, lokomotor Z nummer 16. Tillverkad av Aktiebolaget Slipmaterial i Västervik 1929.
Den lilla byggnaden till vänster är våghuset som skyddar vagnvågen. Rälsen framför huset är en del av vågen. En vagn som skulle vägas rangerades fram och placerades framför våghuset. Skivan på taket vreds så att den visade stopp åt båda håll. De äldsta vågarna var konstruerade på så sätt att vagnarna måste stå alldeles stilla under själva vägningen. När man hade vägt klart vreds skivan tillbaka varefter nästa vagn i vagnsättet kunde köras fram och sedan upprepades proceduren på det här viset tills alla vagnar som skulle vägas var klara. Bilden är tagen i Nyvång, linjen Åstorp - Nyvång - Mölle, 1934. Foto: Järnvägsmuseet..


Statens Järnvägars, SJ, lokomotor Z nummer 16

Return to page top
Åter till sidans början
Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_01..html senast uppdaterad 28 december 2003