Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStatens Järnvägar, Växjö station. Året är 1944 och de forna privata järnvägarna är sedan några år förstatligade och inkorporerade med SJ. Tåget på bilden dras av SJ lok C4 1534 och det är sista året som loket är i tjänst innan "pensioneringen".
  Loket tillverkades ursprungligen för Kalmar Järnväg, KJ, av Nydqvist & Holm i Trollhättan 1903. Vid KJ fick loket nummer 8. När KJ införlivades med SJ 1 juli 1940 fick loket nummer SJ C4 1534. Loket slopades 1944 och skrotades 1950. Foto: Stig Nyberg.

SJ engine No. C4 1534, former KJ 8

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_25..html senast uppdaterad 2018-12-22av Rolf Sten