Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayKBJ, Kalmar - Berga Järnväg, spårvidd 891 mm. Bilden visar banvaktsstuga nummer 5 strax nordost om Rockneby station år 1898. Bortåt i bild är i riktning mot Kalmar. Det ankommande tåget dras av lok nummer 3 "FRIGGA". Det var ett tanklok tillverkat av Nydqvist & Holm i Trollhättan 1897.
   1 juli 1940 förstatligades KBJ och införlivades med SJ. Persontrafiken förbi Rockenby upphörde 1 januari 1968. KBJ breddades till normalspår. Detta skedde i etapper och den första sträckan, Kalmar - Sandbäckshult (Mönsterås) togs i bruk 14 november 1973. 24 oktober 1978 var hela forna KBJ breddad. Från den 19 augusti 1996 går det åter persontåg på banan. Det är Kustpilen Kalmar - Linköping som trafikerar banan, vissa av tågen är genomgående till Stockholm. Foto: Stig Nyberg.

KBJ, linemans cottage at Rockneby year 1898

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_24..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten