Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayUGJ, Uppsala - Gävle Järnväg, bibanan Örbyhus - Dannemora. Bilden från år 1900 visar Dannemora station med ett persontåg som just inkommit från Örbyhus. Stationen öppnades officiellt 5 december 1875. Dannemora gruvor ligger till vänster i bild.    1876 anslöts den smalspåriga (891 mm) Dannemora - Hargs Järnväg, DHJ, till stationen. DHJ invigdes i sin helhet 2 januari 1878.
   UGJ förstatligades 1 augusti 1933. Persontrafiken Örbyhus - Dannemora upphörde 1 november 1951. På DHJ reducerades persontrafiken efterhand för att slutligen läggas ned 29 maj 1960. Mellan Dannemora och Gimo togs ett treskensspår i bruk 28 maj 1961. Samtidigt driftsattes ett förbigångsspår i Dannemora mellan UGJ och DHJ vilket innebar att normalspåriga vagnar kunde köras direkt mellan Örbyhus och Gimo. Sträckan Gimo - Hargshamn breddades till normalspår samtidigt som banan förlängdes till Hallstavik. Detta togs i drift 3 augusti 1970. Foto: Stig Nyberg

Dannemora station year 1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_19..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten