Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

WMJ, Vikern - Möcklens Järnväg, spårvidd 802 mm. Lok nummer 1 "DEGERFORS" i Degerfors och året är omkring 1880. Loket tillverkades av Kristinehamns Mekaniska Werkstad 1872. Det var ett tanklok med axelföljden C2, det vill säga två drivande axlar följda av två löpaxlar.
1893 sammanslogs Vikern - Möckelns Järnväg med Striberg - Grängens Järnväg och Bredsjö - Grängens Järnväg till en 97 kilometer lång järnväg med namnet Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ. Mer om BDJ kan du läsa här! Foto: Samling Rolf Sten.


WMJ engine "DEGERFORS" around year 1880

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_10..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten