Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

SAJ, Skövde - Axvalls Järnväg utfarten från Skövde 1904. Skövde, Statens Järnvägars station vid Västra stambanan. Föreningsstation med den smalspåriga (891 mm) järnvägen SAJ.
Till vänster syns SAJ kolgård och vändskiva. Lokstallet ligger alldeles utanför bild. Tåget på bilden har just lämnat stationen i Skövde och påbörjat sin färd mot Axvall. Loket är nummer 2 "AXVALL" tillverkat 1903 av Motala Verkstad. Till höger om loket syns omlastningsskjulet där omlastning av gods skedde mellan normalspåriga och smalspåriga godsvagnar. Den smalspåriga järnvägen förstatligades 1 juli 1948. Trafiken lades ned 1 september 1961 och 1967 var banan uppriven och borta. Mer om SAJ kan du läsa här! Foto: Stig Nyberg.


SAJ the yard in Skövde year 1904. Engine No. 2

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_08..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten