Return to the main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Malmö - Genarps Järnväg, MGJ. Verkstaden i Genarp år 1905. Revision pågår av lok nummer 1 "A F HÖRSTEDT". Sadeltanken är avlyft och syns till vänster och ångpannan har lyfts upp från ramverket. Loket är tillverkat av Nydqvist & Holm (NOHAB) 1893. Loket köptes 1948 av Jularbo - Månsbo Järnväg där det fanns till 1976 då det övertogs av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar. Foto: Stig Nyberg.


MGJ work shop in Genarp year 1905

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_03..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten