Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Bergslagernas Järnvägar, BJ. Daglösen station på 1920-talet. Kolbryggan var dåtidens serviceanläggning för påfyllning av stenkol till ångloken. Foto: Stig Nyberg


BJ. Daglösen station  1920. The coal depot

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_02..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten