HOME
INDEX

704     Göteborg Frihamn - Frederikshavn

FÖREGÅENDE
LISTA
Göteborg Frihamn - Frederikshavn
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status


Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från TillGf Göteborg Frihamn - Fredrikshavn 1987-12-07

† 2008


Övrig information
Tågfärja. Endast godsvagnar
Under våren/sommaren 2012 iståndsattes färjelägen och fartyget tillfälligt för att åter transportera tåg, detta då en tågbro över Limfjorden Østjyske længdebane i Danmark seglats på och skurit av järnvägen mellan Nordjylland och övriga Danmark. Ett planerat banarbete samt instängda motorvagnar föranledde denna åtgärd
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-06   Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2020-03-28 Rolf Sten