HOME
INDEX

573     Nättraby hamn - Älmeboda

FÖREGÅENDE
LISTA
Nättraby hamn - (Nättraby) - Älmeboda
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringNh Nättraby Hamn 0,000 2 1897-11-01 stn, †1939-12-01; fd Nettraby hamn; hamnspår
  Nättrabyhamn 2    
  Nettraby hamn 2    
  sidospår   0,000   1897 ssp; Nättraby mekaniska verkstad
  sidospår   1,0000   1910 ssp; Nättraby andelsstärkelseförening
  port   1,100     under MBlJ
(Nettraby)   Se bandel 565. MBlJ
Nbn Nättraby N +0,200 8 1897-11-01 stn, †1939-12-01
Kettilstorp 2,000 18   1897-11-01 hp, † ~1915
Notarne 3,500   1897-11-01 hp, †~1905
Kumlehallar 4,600 26 ~1905 hp, †1939-12-01
Bj Björkeryd 6,700 30 1897-11-01 stn, †1939-12-01
  Hörryda   8,000   1927-09-01 sto, U
Bp Bråstorp 10,500 34 1897-11-01 hlp, †1939-12-01; fd Brostorp
Berg 11,800 35 1897-11-01 hlp, †1939-12-01; fd Bärg
Bärg 11,800 35  
Tving 13,700 42 1897-11-01 stn, †1939-12-01
Måstad 14,600 44 ~1897 hp, †1939-12-01
  sidospår   17,000   1917 ssp  BI; Alnaryds bruk
Ad Alnaryd 17,500 44 1897-11-01 stn, T hlp 1934-01-01, †1939-12-01
  Stora Mo   19,000   1926-07-24 sto, U 1939-12-01
Bm Blåningsmåla 22,800 75 1905-06-25 stn, T hlp 1934-01-01, †1939-12-01
Sv Svarthövden 26,000 109 1905-06-25 stn T hlp 1934-01-01, †1939-12-01

Svarthövdaryd

28,000  1926-07-01 ssp, BI; ev även sto
Er Eringsboda 30,500 117 1905-06-25 stn, †1939-12-01
      34,000   1926-12-14 ssp, BI; ev även sto
Skärsjöhult 35,200 122   1924 hp, †1939-12-01
Yx Yxnanäs 38,200 125 1910-10-29 stn, T hlp 1934-01-01, †1939-12-01
Binnarebo 40,700 131 1910-10-29 hlp, †1939-12-01
Rv, Rm Rävemåla 45,400 161 1910-10-29 stn, T hlp 1934-01-01, †1939-12-01

Skräddaremåla

47,000 1927-12-09 sto, U
Äb Älmeboda 49,100 174 1910-10-29 stn, †1939-12-01

Nättraby–Alnaryd–Eringsboda järnväg (NAEJ) Nättraby–Alnaryd–Älmeboda järnväg (NAÄJ)
Befolkningen och näringslivet utmed Nättrabyåns södra del hade sina handelsförbindelser inriktade mot Karlskrona, och den staden bidrog förutom de berörda landskommunerna med kapital till den bana som i etapper byggdes norrut – till en början under problem på grund av en oskicklig entreprenör.
Anläggningen av sträckorna Alnaryd–Eringsboda och Eringsboda–Älmeboda startades respektive fullbordades av särskilda bolag med kapital som till stor del uppbådades lokalt.
Personbefordran gick långsamt och godset inskränkte sig till lantbruks- och skogsprodukter eftersom inga större industrier utvecklades vid banan, så denna fann det snart omöjligt att tävla med vägtrafiken när denna blev mer allmän. Dock gav grustransporterna på banans restdel vinst några år under andra världskriget

Koncession

1892-02-26 Nättraby–Alnaryd, inkl. hamnspår till Nättraby kyrka
1895-10-04 anslutning till Mellersta Blekinge järnväg i Nättraby
1896-08-14 Alnaryd–Eringsboda
1904-05-27 Eringsboda–Älmeboda

Längd
49 km

Spårvidd
600 mm

Ägare

1941-12-22 Nättrabydalens Trafik AB, rekonstruktion av bolaget främst för den ersättande vägtrafiken. Det övertog den kvarvarande järnvägen 1942-01-01

Förvaltningsort
Nättrabyhamn

Trafikförändringar

1895-05-25 *Nättrabyhamn–Alnaryd, 17 km, med bispår till Nättraby N, provisorisk trafik
1897-11-01 *samma sträcka, allmän trafik
1905-06-25 *Alnaryd–Eringsboda, 14 km, allmän trafik
1910-10-20 *Eringsboda–Älmeboda, 18 km, allmän trafik
1939-12-01 †Berg–Älmeboda, 37 km, all trafik och Nättrabyhamn–Berg, 12 km, persontrafik (trafiken successivt nedtrappad från 1934-05-15)
1946-01-01 †Nättrabyhamn–Berg, resterande grustransporter

Upprivning
Berg–Älmeboda 1939–1940, Nättrabyhamn–Berg 1946

Anmärkning
Samförvaltning med Blekinge kustbanor söktes förgäves 1930 och 1935

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
K. Elmér, Nättrabydalens Trafik AB och dess föregångare, 1948
Lennart Welander, Nättraby–Alnaryd–Älmeboda järnväg, 1980
Örjan Svane, Nättrabyhamns station omkring 1930, 1992
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 / Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad 2020-02-04 Rolf Sten