HOME
INDEX

562     Emmaboda - Alvesta

FÖREGÅENDE
LISTA
(Emmaboda) - Lessebo - Växjö - (Alvesta)
NÄSTA

 


Karta nr 453

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Em (Emmaboda) h 74.7 123 1874.08.05 33)
Mht Moshult v 67.2 138 1907.09.05 33)
Gåmp Gåsamåla grusgrop 64 140
Gåsamåla 1919.10.21 33)
Sru Skruv v 62.6 138 1874.08.05 33)
(EJ: Sk) Skruf st 62.7 1874.08.05 1916.10.01 25)
Tjö (EJ: Tj) Tjugosjö v hlp 57.7 158 1874.08.05 25) 33)
Lo (EJ: Lo) Lessebo h st 51.7 151 1874.08.05 > 25) 33)
Hvp Hovmantorp h 42.6 151 1874.08.05 33)
(EJ: Ht) Hofmantorp st 42.7 1874.08.05 1916.10.01 25) 33)
Fägd Fägerstad
Ård Åryd h 30.6 167 1874.08.05 33)
Bil (EJ: Bl) Billa v hp 28 177 1888.08.04 1976.05.30 25) 33)
Dvp Duvetorp v 25.8 170 1919.10.21 33)
Savk Sandvik hp 20.5 1963.09.29 1974.06.17 25)
Liv Linverksväxeln lp 20.3 1943. > 25)
Växjö h 17.8 164 1865.07.03 33)
(EJ: Vö) Vexiö st 17.7 1896.10.01 1916.10.01 25)
(EJ: Wö) Wexiö st 17.7 1865.07.03 1896.10.01 25) 33)
Rspå Regementsspåret 236.6
Vöm Växjö motorbana
Räp Räppe v 13.2 162 1865.07.03 25) 33) 34)
Gm Gemla v 7.3 160 1865.07.03 25) 33) 34)
Av (Alvesta) h 0 144 1863.10.01 32) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten