HOME
INDEX

538     Vetlanda - Målilla

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vetlanda) - (Gårdveda) - (Målilla)
NÄSTA

 


Karta nr 448

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Vta (Vetlanda) v 29.8 183 1885.08.01 33)
Mad Maden 31.1 181
Flg Flugeby v 34.1 186 1906.06.21 33)
Sjun Sjunnen 35.6
Bpk Brunnsparken h 37.43 159
Hbr Holsbybrunn h 38.1 154 1906.06.21 33)
Hyy Holsby by v 38.6 150
Apö Aspö v 41.3 146
Ala Alseda v 42.8 142 1906.06.21 33)
Alsheda
Bgd Bruksgården v 44.6 145 1906.06.21 33)
Ädf Ädelfors v 46.5 138 1906.06.21 33)
Spli Sprängslid 49.9 127
Tlä Tälläng v 53 129 1906.06.21 33)
Kvf Kvillsfors h 58.3 119 1906.06.21 33)
Nbhv Nyboholmsväxeln 59 114
Vib? Videbro 59.1
Grnö Gränö h 61.4 117
Jär Järeda 65.8 100
Jäf Järnforsen v 66.7 105 1906.06.21 33)
Åna Årena v 71.7 103 1914.12.21 33)
Gåv (Gårdveda) h 75.8 100 1906.06.21 33)
Savä Sanatorievägen 76.9 98
Måab Målilla by 78.1 95 1906.06.21 33)
Målillaby

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten