HOME
INDEX

522     Kinnared - Ätran

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kinnared) - Ätran
NÄSTA

 


Karta nr 493

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kid (Kinnared) h 66.7 92 1877.09.01 33)
Åhy Åhylte h 63.5 117 1896.06.27 33)
Blb Ballabo h 60.7 142
Brännsgård
Sod Skogsgärde v 58 149 1884. 33)
Fgn Fegen h 55.1 136 1885.05.21 33)
Fegens sjöspår
Ådalens sjöspår
Ådl Ådalen 49.5 108 1906. 33)
Ät Ätran v 48.7 111 1887.09.10 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten