HOME
INDEX

500     Borås - Herrljunga

FÖREGÅENDE
LISTA
(Borås) - (Herrljunga)
NÄSTA

 


Karta nr 503

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Bs (Borås C) v 133.31351863.08.07 35)
Knalleland 131.6
Bsö (Borås Övre) v 132.5 132 1863.08.07 33)
Nosk Nordskogen 129.7
Sjöbo
Öresjö
Skogsryd 140 1863.08.07 33)
Fru Frufällan v 126.2 126
Spö Sparsör h 123.3 139 1863.08.07 33) 34)
Sll Skalle v 121.9 139
Fra Fristad h 120 149 1863.08.07 25) 33) 34)
Boa Borgstena h 113.7 180 1863.08.07 25) 33) 34)
Moy Mollaryd v 111 163 1863.08.07 33) 34)
Top Torpåkra v 107.1 163 1902. 33)
Lju Ljung h 101.8 168 1863.08.07 25) 33) 34)
Bre Brobacken v 95.9 136 1863.08.07 33)
Hr (Herrljunga) v 90.6 108 1858.10.05 32) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906  
35) Före 1930.05.15 Borås nedre

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-18 Rolf Sten