HOME
INDEX

482     Hultsfred - Oskarshamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hultsfred) - Målilla - Berga - Oskarshamn
NÄSTA

 


Karta nr 469

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hf (Hultsfred) h 83.4 100 1874.11.11 33)
Hgm Hagelsrum v 91.4 99 1874.11.11 33)
Måa Målilla h 95.1 96 1874.11.11 33)
Emmenäs lp ca 97 1875.1883 Före 1900 25)
Rfs Rosenfors h 98.4 94 1874.11.11 33)
Möa Mörlunda v 103.4 92 1874.11.11 33)
Rnä Ryningsnäs v 109.6 89 1874.11.11 33)
(EJ: Ry) Ryningen lp ca 114 1874.06.29 1875.1883 25)
Liö Lillsjödal v 116.2 106 1874.11.11 33)
Bg Berga v 120.2 95 1874.11.11 33)
Berga vattentorn 122.1 25) 166)
Slth Släthult v lp 124.4 86 1968.05.12 1969.06.01 25)
(EJ: Sl) Släthults lp lp 124.4 1939 ca 1945.09.10 25)
(EJ: Sl) Släthults lastspår 124.4 1915.10.07 ca 1939 25) 33)
Bou Bohult h 127.9 82 1874.11.11 33)
Möh Möckhult v 132.8 64 1874.11.11 33)
(EJ: Mh) Möckerhult lp ca 132 1875.1883 25)
Möh Möckhult hp 132.8 1964. 1968.05.12 25) 193)
Fagerhult hlp 136.4 1880 före 1897 25)
Fht Forshult h 140.3 37 1874.11.11 33)
Oh Oskarshamn v 148.5 5 1874.11.11 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
166)Rivet 1973
193)Trst 9.6.1947-18.5.1971. Därefter riven

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten