-
HOME
INDEX

460     Jönköping Ö - Vireda

FÖREGÅENDE
LISTA
Jönköping Ö - Rosendala - Vireda inklusive (Rosendala) - Huskvarna
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Frön NoteringJös Jönköping strand +0,400 93  1900-06-19 ssp, † 1935-09-01; omlastning till/från JGJ
  Östra Storgatan   +0,300     spk, spårväg
Jöö Jönköping Ö 0,000 89 1894-04-22 stn, † 1935-09-01
  Artillerigatan   0,300   1928-08 spk, spk+hp (tillfällig hp ”Valvet”)
  port   0,500   1894 under SSB
Österängen 2,500 111 1910 hp, † 1935-09-01
Österäng 2,500 111 1894-04-22 hp
Vättersnäs 4,000 96   hp, †1935-09-01
Sandemar 4,000 96 1918 hp
Anderssons Sanna 4,400 96 1894-04-22 hp
  Sanna   4,700 90 1910 hp, † 1935-09-01
  Kjellgrens Sanna   4,700 90 1894-04-22 hp
  Sanna   5,000   1901 ssp; tegelbruk
Rsa Rosendala 5,300 90 1894-08-01 stn, † 1935-09-01; hamnspår
Gbo Gisebo 10,600 134 1894-08-22 stn, T hlp 1931-05-01, † 1935-09-01
Vke Vistakulle 12,900 144 1894-08-22 stn, T hlp 1931-05-01, † 1935-09-01
  Bosgård         mjölkbord
Landsjön 1925 hp  (säsong)
Kaxholmen 14,900 149 1890 t hp, hlp 1919, † 1935-01-01
Kaxholmens grusgrop 15,100     grp, BI
Drättinge 16,900 150 1894-08-22 stn, T hlp 1931-05-01, † 1935-09-01
Lsg Lyckåsgård 18,700 150 1894-08-22 stn, † 1935-09-01; även Lyckås gård
Lyckås gård  
Svängen 19,800 1925 hp, † 1935-09-01
Berghemsvägen 21,300 1925 hp, † 1935-09-01
Siringe 22,500 178 1899-10-21 stn, T hlp 1931-05-01, † 1935-09-01
Bmk Brötjemark 25,900 198 1899-10-21 stn, † 1935-09-01
Ingerydsvägen 27,400 1925 grp, BI, hp 1925, † 1935-09-01; <1925 Brötjemarks grusgrop
Bn Bunn 31,300 198 1899-10-21 stn, T hlp 1931-05-01, † 1935-09-01
Förnäs 32,700 198 1899-10-21 stn, T hlp 1931-05-01, † 1935-09-01
  Bunn   33,000   1899 svängbro 9 m, BI ~1936
Dunarpsvägen 1926 hp, † 1935-09-01
Stora Hultrum 37,300 198 1923 stn, T hlp 1931-05-01, † 1935-09-01; <1923 Hultrum Kieryds grusgrop grp, BI
Hultrum 37,300 198 1900-12-18 stn
Kieryds kvarn 38,800 1929-05-15 hp, † 1935-09-01
Kierydsvägen 38,800 1926 hp,
  Boarpsvägen   41,200   1928 hp, † 1935-09-01
Vda Vireda 42,700 229 1900-12-18 stn, † 1935-09-01
Delsträcka Rosendala–Huskvarna ”gamla”
Rsa Rosendala 0,000 90 1894-08-01 stn, † 1935-09-01; hamnspår
Ha Huskvarna Ö   +1,400 111 ~1923  stn, † P 1923-11-01, † 1935-09-01
 

Husqvarna

  +1,400 111 1894-04-22 stn; Huskvarna ”gamla”
Delsträcka Rosendala–Huskvarna ”nya”
Rsa Rosendala 0,000 90 1894-08-01 stn, † 1935-09-01; hamnspår
  Odengatan   +0,5   1925 hp, †1932-09-01
  Huskvarna ”nya”   +0,8 95 1923-11-01 hp, † 1932-09-01; fd Huskvarna stad
Normalspåret Ekhagen–Huskvarnaverken (SJ)
Ekh Ekhagen   0,000 112 1936

ssp, I infogad i Jönköping C stn 1942; växel Huskvarnaspåret

Hkx Huskvarna N   2,500   1944-09-01 lp, † 1986-09-01
  bro   2,800 ~200   bro över motorväg E4
Hkv Huskvarnaverken   3,900   1936 lp, † 1986-09-01

 

Jönköping-Gripenbergs ärnväg, JGJ. Mer om JGJ finns HÄR!
Strävan efter en genväg till stambanan norrut var förvisso ett motiv bakom JGJ, men viktigare var nog bygdens önskan om förbindelse med sin huvudort.
Husqvarna Vapenfabrik var en annan intressent som tog 20 % av aktierna och blev banans viktigaste godskund. Bygget försenades och fördyrades dock, och anslutningen till stambanan fick uppges.
Trafiken var tidvis intensiv och många utflyktståg gav banan en plats i Jönköpingsbornas hjärtan, men redan på 1930-talet blev tävlan från väägtrafiken övermäktig som för andra 600 mm-banor.

Koncession
1892-10-22. Skyldigheten att fullborda banan till Gripenberg hävdes 1899-10-20

Längd
46 km

Spårvidd
600 mm. Ekhagen fp-Huskvarnaverken, 4 km, blev normalspår 1936-05.

Förvaltningsort
Jönköping

Trafikförändringar

1894-01-16 * Jönköping Ö–Rosendala–Huskvarna, 6 km, provisorisk godstrafik.
1894-04-22 * samma sträcka, allmän trafik.
1894-08-22 * Rosendala–Lyckåsgård, 14 km, allmän trafik.
början av 1899 * Lyckåsgård–Förnäs, 14 km, provisorisk godstrafik.
1899-10-21 * samma sträcka, allmän trafik.
1900-06-15 * Jönköping Ö–Jönköpings strand (omlastningsplats till SJ), 1 km, godstrafik.
1900-12-18 * Förnäs–Vireda, 10 km, allmän trafik.
1935-09-01 † Jönköping Ö–Rosendala, 6 km, persontrafik, och Rosendala–Vireda, 38 km, all trafik, men sporadiska godstransporter gick från Lyckåsgård under rivningstiden.
1986-09-01 † Ekhagen–Huskvarnaverken, 4 km, godstrafik..

Efter nedläggningen av Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ, breddades 1936-05 spåret till normalspår mellan Österängens lastplats på JGJ via Rosendal till Husqvarna Vapen, 4 kilometer. JGJ Husqvarna station bytte då namn till Huskvarnaverken.. Spåret trafikerades av SJ som industrispår fram till 1986-09-01. Spåret revs 1990.

Omläggning
1923-11-01 separerades person- och godstrafik i Huskvarna varvid den förra leddes in till en ny hållplats vid Esplanaden. Det nya spåret, 1 km, gick i Drottninggatans östra kant.

Förstatligande

SJ övertog den breddade delen.

Upprivning

Rosendala–Vireda 1935–36, Ekhagen–Huskvarnaverken 1990.

Anmärkning

a) Godsspåret till Jönköpings strand siktade ursprungligen på Jönköping C.
b) Bolagsstämman 1927-11-30 beslöt om elektrifiering Jönköping–Huskvarna (motorvagnar och annan utrustning skulle övertas från Helsingborg–Råå–Ramlösa järnväg som blivit spårväg) men projektet blev för dyrt.
c) Filmerna ”Bomben” (1919) och ”Ebberöds bank” (1926) är inspelade på JGJ.

Litteratur

Håkan Arlebrand m.fl., ”Jönköping–Gripenbergs järnväg 1893–1935”, Skärstadsboken 1974.
Olof Thulin, Gripenbergsbanan, 1979.
Lennart Welander, Jönköping–Gripenbergs järnväg, 2000 (inkl. supplement 2003).

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 1999, 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Svenska Järnvägsföreningen 50 år
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÅSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad 2020-02-05 Rolf Sten