HOME
INDEX

432     Mariestad - Moholm

FÖREGÅENDE
LISTA
(Mariestad) - (Moholm)
NÄSTA

 


Karta nr 388

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Mst (Mariestad) h 17.7 47 1874.05.01 33)
Sundtorp
Svrö Svanrödjan h 12.5 1874.05.01 33)
Eklunda
Jula Jula h 9.5 79 1874.05.01 33)
Jum Jula mosse h 7.9
Säst Säckestad h 4.5 1874.05.01 33)
Seckestad
Smgr Smedby grindar h 3.1
Vgr Valla grindar h 2.2
Vallagrindar
Valla 1874.05.01 33)
Mh (Moholm) v 0 79 1859.09.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-29 Rolf Sten