HOME
INDEX

426     Tumleberg - Lidköping

FÖREGÅENDE
LISTA
(Tumleberg) - (Håkantorp) - (Lidköping)
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Tumleberg) 88 1900.01.01 33)
Arentorp 84 1900.01.01 33)
Helås 81 1900.01.01 33)
Håp (Håkantorp) v 0 78 1867.05.17 33)
Håkantorps anhalt
Stlv Stora Levene v 2.5 82 1877.12.01 33)
Smdt Smedtofta h 5.8 1877.12.01 33)
Jpsa Järpås-Akron 114
Jps Järpås v 9.1 73 1877.12.01 33)
Hjerpås
Bne Bryne v 12.1 1877.12.01 33)
Rua Russelbacka 14.2
Lve Lovene v 17.2 63 1877.12.01 33)
Lofvene
Lovened
Axt Axtorp 21.3
Tmh Tomtehagen h 24
Risa 1877.12.01 33)
Espl Lidköping-Esplanaden 94.8
Lidköping Esplanaden
Fc Framnäs City 94.1
Lkp (Lidköping) v 27.9 45 1874.11.24 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-02 Rolf Sten