HOME
INDEX

386     Åmmeberg - Zinkgruvan

FÖREGÅENDE
LISTA
Åmmeberg - Zinkgruvan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur-
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel- Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning-
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån- h= höger, v= vänster-
Typ= fp= förgren-ingspunkt- grp= grusgrop- hlp= håll & lastplats- hp= hållplats- hpr= hållplats rälsbuss- st, stn= station- lp= Lastplats- ssp= sidospår-   vt= vattentag-
Km= Avstånd mellan platserna-
Höjd= över havet-
Från= tagen i drift-
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Åmmeberg 1863-06-01 1975-07-12 33)
Knalla, Knallagruvan 1889-04-231970
Nygruvan 1863-06-01 1975-07-12 33)
Nygrufvan
Zinkgrufvan 1863-06-011975-07-12

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-31 Rolf Sten