HOME
INDEX

374     Finspång - Norrköping Ö

FÖREGÅENDE
LISTA
(Finspång) - (Kimstad) - Norrköping Ö inklusive (Kimstad) - (Norsholm) och Norrköping Ö - Norrköpings södra hamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
  

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fg (Finspång) h 57,6 23 1874-09-21 33)
Finspång Metallverken
Ringstorp 19301930
Anneberg 19301930
Dvn Dovern v 60,7 31 1951-06-151966
(EJ: Sd) Sundet hp 3,1 19341951-06-15 25)
Dvt Doverstorp h 64,6 29 1916-10-01 1970-01-01 33)
(EJ: Dt) Dofverstorp hlp 6,8 1885-10-01 1916-10-01 25) 33)
Lastplats för AB Kis lp ca 1917? 25)
(EJ: Ggr) Glans grusgrop lp 9,1 1950 25)
Glan Glan h 67,3 24 1920-t1966
Lbv Lenbergsvik v 69,5 26 19271966
Glans kalkspår lp 11,7 1896 1927 25)
Lfo Ljusfors h 72,2 32 1885-10-01 1970-01-01 33)
(EJ: Lsf) Ljusfors fabrik hp 1920 25)
Grh Granhagen v 73,3 36 19321970-01-01
Sbl Skärblacka v 75 34 1885-10-01 33)
Krh Krokhagen v 78 34 1908-05-01 1970-01-01 33)
Kms (Kimstad) v 80,5 37 1872-10-16 33)
Lle Lillie v 86 32 1906-09-01 1962-09-01 33)
(EJ: Le) Liljestad st 5,5 1906-06-03 1906-08-31 25)
Kli Klinga v 89 36 1906-06-06 1962-09-01 33)
Bgsh Borgsholm h 91,5 31 19291962-09-01
(EJ: Bov) Borgs Villastad hp      25)
Nrv Norrköping V v 94,2 38 1936-05-15 
Kneippbaden 39 ? 1936-05-14 33)
Kneipbaden 1906-06-03?
Nrö Norrköping Ö vh 98,8 11 1893-12-23 1966-09-25 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-02-01 Rolf Sten