HOME
INDEX

370     Hjortkvarn - Finspång

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hjortkvarn) - Finspång
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Typ= fp= förgreningspunkt, grp= grusgrop, hlp= håll & lastplats, hp= hållplats, hpr= hållplats rälsbuss, st, stn= station, lp= Lastplats. ssp= sidospår,   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hjk (Hjortkvarn) h 20,1 94 1874-09-21 1988-07-01 33)
Tnf (EJ: Tf) Tornfors h hlp 24,4 95 1914-01-01 1962-05-27 25)
(EJ: Grv)

Grytsvexeln

hlp 24,4 1874-09-21 1914-01-01 25) 33)
Bjhm (EJ: Bj) Björnhammar lp +1,8 1988-07-01 25)
(EJ: Gr) Gryt lp +1,8 1895 ca 25)
(EJ: Grn) Gryts nedre st +1,8 1874-09-21 ca 1895 25) 33) 140)
Tfd Trolleflod h 26,8 104 1891 1962-05-27 33)
Fkm Folkström 27,1 1951-06-01
(EJ: Tdn) Trolleflod nya lp 27 1927 1951-06-01 25)
Örm Örmon v 30 105 1874-09-21 1962-05-27 33)
Sknb (EJ: Sb) Skönnarbo h hlp 33,1 82 1874-09-21 1962-05-27 25)
Ljf Ljusfallshammar v 35,9 64 1877 1988-07-01 33)
Prö (EJ: Pr) Prästköp h st 39,6 69 1916-10-01 1965 25)
(EJ: Pr) Prestköp st 39,6 1874-09-21 1916-10-01 25) 33)
Bgg (EJ: Bd) Borggård h hlp 42,9 51 1874-09-21 1965 25) 33)
Hla Hällestad v 44,4 55 1916-10-01 1978 33)
(EJ: Hl) Hellestad st 44,5 1874-09-21 1916-10-01 25) 33)
Stp (EJ: Sp) Sonstorp h st 47,9 60 1874-09-21 1965 25)
Stpgr (EJ: Spgr) Sonstorps grustag lp 48,7 ca 1930 ca 1955 25)
Olp (EJ: Op) Olstorp h hp 52,8 46 1920-talet 1962-05-27 25)
(EJ: Lsn) Lillsjön hp 56,3 1937 1939 25)
Fg (EJ: Fg) Finspång h st 57,6 23 1916-10-01 > 25)
(EJ: Fg) Finspong st 57,6 1874-09-21 1916-10-01 25) 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
140)Sidobana

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-03-22 Rolf Sten