HOME
INDEX

366     Tranås - Nässjö

FÖREGÅENDE
LISTA
Tranås - Nässjö
NÄSTA

 


Karta nr 448

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Tns Tranås v 297.5 157 1874.11.23 33)
Tnsi Tranås industrispår 299.3 171
Säby
Säl Säbydal h 303.7 168 1874.11.23 33)
Gp Gripenberg h 307.9 172 1874.11.23 33)
Frd Frinnaryd h 314.3 167 1874.11.23 33)
Sng Stjärneborg v 318.2 167 1914.05.01 33)
Ras Ralingsås 320.9
Any Aneby v 326 218 1874.12.04 33)
Fls Flisby v 331.8 233 1874.07.20 33)
Sb Solberga v 338.3 262 1874.07.20 33)
Vim Vimnarp 343
N Nässjö v 349.6 293 1864.12.01 33)
Nässjö C 349.6

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten