HOME
INDEX

360     Järna - Nyköping

FÖREGÅENDE
LISTA
(Järna) - (Nyköping)
NÄSTA

 


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Jn (Järna) v 0 36 1861.06.01 33)
Rea (Rönneberga) 49.2
Bkt (Bankesta) 1.9
Sjn Sjövreten 5.6
Hlö Hölö v 8.2 32 1913.12.15 33)
Nvå Norrvrå h 10.9 22 1914.02.25 33)
Vhd Vagnhärad h 18.5 12 1913.12.15 33)
Vlg Västerljung h 22.8 21 1913.12.15 33)
Lre Lästringe h 31.6 25 1913.12.15 33)
Tba Tystberga v 37.6 19 1913.12.15 33)
Sgd Svärtagård h 45 43 1918.01.01 33)
Ssa Sjösa v 49.8 11 1913.12.15 33)
Nkö Nyköping Ö v 55.2 17 1914.05.23 33)
Nk (Nyköping C) v 56.8 14 1913.12.15 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund