HOME
INDEX

354     Södertälje C - Åkers styckebruk

FÖREGÅENDE
LISTA
(Södertälje C) - Läggesta - Åkers styckebruk
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Ses (Söderälje S) 0 23 1995.01.29
Tvg Tvetaberg h 4.3 30 1895.05.26 1965.05.30 33)
Vasa ca 1902
Alä Almnäs 9.8 1895.05.261968.122.16
Johannedal -1932
Johannesdal 1895.05.26- 33)
Nkv Nykvarn h 16.5 36 1895.05.26 33)
Nyqvarn
Ryb Ryssjöbrink v 23.6 40 -1969.06.01
Ryssjö brink 1901- 33)
Tx Taxinge-Näsby h 27.4 12 1895.05.26 33)
Tx Taxinge Näsby 27.7 11
Hdt Hedlandet v 31.7 12 1917.03.22 33)
Bergåsa 25)
Mfl Läggesta 35 1895.06.26
Åsv Åkers sågverk 37.8 1975.06.01
Åks Åkers Styckebruk h 39.6 12 1895.05.26 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-01-13 Rolf Sten