HOME
INDEX

287     Alvhem - Lilla Edet

FÖREGÅENDE
LISTA
(Alvhem) - Lilla Edet
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från NoteringAlh/A (Alvhem) h 441,600 5 1906-01-01 ts+hp, stn 1896-07-01, †P 1970-05-31, †1970-09-01; <1878, <1906 Lödöse; ansl BJ; IS
Gog/Gog Gossagården 1,600 4 1943-06-07 hpr, U 1952-06-15, †1953-06-10
Löö     2,600   1991 ssp; mineralindustri; IL
L/Löö Lödöse h 2,700 4 1906-08-20 stn, hlp 1933-06-01, †P 1952-06-15,lp 1953-06-10, †1970-07-01
Lby/Lööb Lödöse by h 3,300 4 1933-11-01 hpr, U 1952-06-15, †1953-06-10
Eks/Ekrs Eckerna S 4,600 1943-06-07, hpr  U 1952-06-15, †1953-06-10
Ekr Eckerna h 5,600 4 1906-08-20 hp  †T 1952-06-15, †1953-06-10
Grn, Gr, Gn/Garn Garn h 6,500 6 1906-08-20 stn , hlp 1933-06-01, †P 1952-06-15, lp 1953-06-10, †1964
Grs/Grsk Garns skola 7,900 6 1934-05-15 hpr , U 1952-06-15, †1953-06-10
Kra/Krr Kärra 9,000 6 1933-11-01 pr , U 1952-06-15, †1953-06-10
Tu/Tgt Tunge-Torp h 10,100 13 1906-08-20 hp , U 1952-06-15, †1953-06-10
Gns/Gää Gläfsnäs 10,600 14 1933-11-01 hpr , U 1952-06-15, †1953-06-10; <1943 Gläfsnäs
  Glässnäs  
Ga/Göta Göta h 11,500 12 1906-08-20 stn , †P 1952-06-15, lp ~1953; småbana Göta sulfitfabrik
  Göta   11,800 13   ssp, †1970-05-31, BI 1997-05; fd Göta bruks lastspår
Gan/Gönr Göta N 12,300 13 1943-06-07 hpr , †T 1952-06-15, †1953-06-10
Etl/Letb Lilla Edets bruk   13,100 27 1942 lastspår >  fd Lilla Edets bruk; T idag godstrafikalt Lilla Edet; sign ; GL
  sidospår   13,800   1961 ssp ; Hercules Kemiska AB; IÖ
  grusgrop   14,000     grp, BI; spår till Högstorps grustag
Kvn/Kkv Kyrkvägen 14,200 25 1933-11-01 hpr , †P 1952-06-15, †1953-06-10
  Lilla Edets godsbangård   14,800 30 1906-08-20 stn , †P 1939, I ssp 1939, GU 1997; sign Letg; <1939 Lilla Edet (Et)
Et/Let Lilla Edet 15,200 31 1939 stn, †P 1952-06-15, GU 1981


 

Lödöse–Lilla Edets järnväg (LLEJ)
I Alvhem lämnade Bergslagernas järnvägar Göta älv, men genom LLEJ fick älvstranden järnväg ett stycke till.
Tillskyndare var lokala kommuner och företagare men även BJ som blev majoritetsägare. Förbindelse med Lilla Edets kraftverk blev senare en av uppgifterna.
Persontrafiken fick redan på 1930-talet svårt att konkurrera med bussarna även om den liksom på andra järnvägar fick ett uppsving under andra världskriget medan godstrafiken länge expanderade från en massafabrik och ett pappersbruk.
Från 1980-talets mitt sinade dock även godstransporterna och banan kortades

Koncession 1904-12-02

Längd 15 km

Förvaltningsort Göteborg

Trafikförändringar
1906-08-20 *Alvhem–Lilla Edet ”gamla”,
15 km, allmän trafik
1939-07-01 *Lilla Edet ”gamla”–Lilla Edet, 0,5 km, allmän trafik
1953-06-10 †persontrafik (kraftigt neddragen 1952-05-15)
1981 †Lilla Edet ”gamla”–Lilla Edet, 0,5 km, godstrafik
1997 †Lilla Edet–pappersbruket, godstrafik

Samband Ingick i trafikförvaltningarna Göteborg–Stockholm–Gävle och Göteborg–Dalarne–Gävle

Trafik Trafikerades av BJ

Trafikuppehåll 1938-05-15–1943-06-07 praktiskt taget all persontrafik

Förstatligad 1947-07-01 statligt bolag, del av GDG-förvaltningen, till SJ 1948-07-01

Fjärrblockering 1973-05-02 Alvhem stn; Göteborg

Upprivning 1968–1973 Lilla Edet gbg–Lilla Edet

Nollpunkt Alvhem

 
Källor och referenser
Svante Forsæus, Lödöse–Lilla Edets Järnväg, 1978 (SJK 23) – ”Godsbanan Lilla Edet–Alvhem”, Tåg 2/1998
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad 2020-03-25 Rolf Sten